Metodologie selecție planuri de afaceri

Upgrade 29 Noiembrie:

Termenul de depunere se prelungește până pe data de 07.12.2018. Depuneți, personal sau prin poștă/ curier documentele de înscriere în concurs semnate în original și planul de afaceri la sediul ADRA România din Bd. Pache Protopopescu, nr 85, sector 2, București.

Descarcă Metodologia de selectie planuri de afaceri 105478 v2

Descarcă Draft plan de afaceri

—–

Upgrade 29 August:

În cadrul concursului de planuri de afaceri se pot înscrie atât absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale  din cadrul proiectului, cât și antreprenori care nu au participat până acum în proiect. Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis (maximum 3 locuri disponibile).

Afacerile trebuie înființate într-unul din orașele regiunii Sud Vest (județele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj).

În urma concursului vor fi finanțate 37 de planuri de afaceri. Câștigătorii concursului care își înființează firme cu ajutorul proiectului vor beneficia de stagii de practică, de servicii personalizate de consultanță, mentorat și de monitorizarea implementării noii afaceri pentru o perioadă de 18 luni de la înființare.

La concursul planurilor de afaceri pot lua parte și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala din cadrul proiectului și care se încadreaza în categoriile de grup tinta eligibile, astfel:

–          Au varsta minima de 18 ani,

–          Au domiciliul/resedinta in Regiunea de Sud- Vest, in mediul urban sau rural,

–          Intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in zona urbana a Regiunii Sud-Vest,

–          Sunt studenti, masteranzi, doctoranzi, someri, angajati sau întreprinzatori

–          nu fac parte din categoria tinerilor NEETs – cu vârsta între 16 si 24 ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă

–          detin un Certificat de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala recunoscut de ANC.

Descarcă Metodologie selectie planuri de afaceri

coduri CAEN

Persoanele care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și doresc să participe la Concursul de planuri de afaceri vor depune, următoarele documente:

 1. Cerere înscriere în concurs (în original)
 2. Planul de afaceri, conform model (în original) – Draft plan de afaceri
 3. Copie după Cartea de Identitate, certificată olograf – „Conform cu originalul” care atestă domiciliul / reședința în unul din județele vizate din regiunea Sud Vest;
 4. CV în format Europass (în limba română, disponibil la următoarea adresă: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_ro.doc) (în original)
 5. Chestionar de preselecție (în original)*
 6. Declarație privind apartenența în categoria de grup țintă* pentru a dovedi că se află în categoria de grup țintă (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă, studenți, masteranzi, doctoranzi) și nu fac parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani, însoțită de documente justificative, în original.
 7. Declarație de evitare a dublei finanțări * care atestă că nu a mai participat la alte proiecte finanțate prin finantare nerambursabila cu acelasi obiectiv, în original.
 8. Declaraţia (pe proprie răspundere) de consimțământ * cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în original;
 9. Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului* , în original;
 10. Declarație de incompatibilitate *, în original
 11. Scrisoare de motivaţie / intenție*, în original;
 12. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ / Formular individual de înregistrare*, în original;
 13. Copii după diplomele de studiu sau adeverință*, în copie ”conform cu originalul”;
 14. Copii după dovezi ce atestă participarea la cursuri și/sau specializări efectuate*;
 15. Copii care să ateste experienţa în muncă (carte de muncă, adeverință de muncă, contract de muncă, contract de voluntariat etc.)*

Notă: Documentele marcate cu * vor fi depuse la dosar doar de participanții din publicul larg, care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială în cadrului proiectului.

Proiectul Start la antreprenoriat – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Cresterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din  zona urbana”, contract POCU/82/3/7/105478 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 10.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Solicitant), cu Asociația DOMINOU, Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *