Înscrierea continuă în cadrul proiectului Start la antreprenoriat

Înscrierea continuă în cadrul proiectului ”Start la antreprenoriat” până pe data de 09 Iulie 2018.

Grupul ţintă va fi format din 300 de persoane provenind din categoriile beneficiarilor eligibili: şomeri, persoane inactive (inclusiv studenţi), angajaţi şi persoane care derulează o activitate independentă, iar distribuţia per judeţ a grupului ţintă va fi următoarea:

  • județul Vâlcea – 20 persoane;
  • județul Olt – 20 persoane;
  • județul Dolj – 220 persoane;
  • județul Gorj – 20 persoane,
  • județul Mehedinţi – 20 persoane.

Documentul de candidatură al unei persoane care dorește înscrierea în grupul țintă trebuie să cuprindă:

– Copii dupa diplomele de studiu/adeverința

– Copii dupa cursurile si specializarile realizate

– CV în format Europass în limba româna

– Copii care sa ateste experiența în munca (carte de munca, adeverința de munca, contract de munca, contract de voluntariat etc.)

– Scrisoare de motivație conform modelului indicat

– Formulare pentru înregistrarea grupului ținta, prelucrarea datelor personale, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate si angajamentul de a urma programul de formare.

Proiectul Start la antreprenoriat – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Cresterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din  zona urbana”, contract POCU/82/3/7/105478 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 10.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Solicitant), cu Asociația DOMINOU, Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *