Regiunile eligibile

Regiunile eligibile

Obiectivul general al proiectului ”Start la antreprenoriat” este creşterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înfiinţarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, respectiv judeţele: Olt, Dolj, Mehedinţi, Vâlcea şi Gorj.

Grupul ţintă va fi format din 300 de persoane provenind din categoriile beneficiarilor eligibili: şomeri, persoane inactive (incusiv studenţi), angajaţi şi persoane care derulează o activitate independentă.

Distribuţia per judeţ a grupului ţintă va fi următoarea:
jud. Vâlcea – 20 persoane; 
jud. Olt – 20 persoane;
jud. Dolj – 220 persoane; 
jud. Gorj – 20 persoane, 
jud. Mehedinţi – 20 persoane.