Despre proiect

Despre Proiect

Proiectul Start la antreprenoriat – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Cresterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana”, contract POCU/82/3/7/105478 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 10.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Solicitant), cu Asociația DOMINOU, Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”.

Selecția Grupului Țintă

Detalii înscriere

Persoane vor fi instruite

Planuri de afaceri vor primi finanțare

Locuri de muncă vor fi create

Județe

Campanii deinformare

24 Aprilie

Județul Dolj

Campanie de promovare județul Dolj
ora 11:00- Centrul ``Matei Basarab``, Craiova

24 Aprilie 2018

Olt

Campanie de promovare județul Olt
ora 17:00, Prim`{`ria Corabia, Corabia

25 Aprilie 2018

Mehedinți

Campanie de promovare județul Mehedinți
ora 11:00, Palatul Culturii Teodor Costescu, Dr. Turnu Severin

25 Aprilie 2018

Dolj

Campanie de promovare județul Dolj
ora 17:00, Restaurant Flora, Filiasi

26 Aprilie 2018

Vâlcea

Campanie de promovare județul Vălcea
ora 11:00, Grand Hotel Sofianu, Ramnicu Valcea

26 Aprilie 2018

Gorj

Campanie de promovare județul Gorj
ora 17:00, Casa de Cultura Rovinari, Rovinari