Conferința de lansare a proiectului ”Start la antreprenoriat”

Marți, 13 Februarie 2018, la Centrul Multifuncţional Craiova, s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectiv specific 3.7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105478.

La eveniment au participat reprezentanți de la fiecare organizație parteneră: de la ADRA România: Robert Georgescu – Director, Daniel Andrei – Responsabil zona Oltenia, Monica Brînceanu – Manager Proiect, de la Asociația Dominou – Cristina Popescu, de la Asociaţia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM – Sabina Calotă, Vicepreședinte, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” – Sorin Manda, Președinte.

Obiectivul general al proiectului ”Start la antreprenoriat” este creşterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înfiinţarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, respectiv judeţele: Olt, Dolj, Mehedinţi, Vâlcea şi Gorj.

Grupul ţintă va fi format din 300 de persoane provenind din categoriile beneficiarilor eligibili: şomeri, persoane inactive (inclusiv studenţi), angajaţi şi persoane care derulează o activitate independentă, iar distribuţia per judeţ a grupului ţintă va fi următoarea:

  • județul Vâlcea – 20 persoane;
  • județul Olt – 20 persoane;
  • județul Dolj – 220 persoane;
  • județul Gorj – 20 persoane,
  • județul Mehedinţi – 20 persoane.

Documentul de candidatură al unei persoane care dorește înscrierea în grupul țintă trebuie să cuprindă:

– Copii dupa diplomele de studiu/adeverința

– Copii dupa cursurile si specializarile realizate

– CV în format Europass în limba româna

– Copii care sa ateste experiența în munca (carte de munca, adeverința de munca, contract de munca, contract de voluntariat etc.)

– Scrisoare de motivație conform modelului indicat

– Formulare pentru înregistrarea grupului ținta, prelucrarea datelor personale, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate si angajamentul de a urma programul de formare.

În procesul de selecție a grupului țintă se va ține cont dacă persoana are cursuri, specializari și studii în domeniul în care se urmăreste deschiderea afacerii, experiența profesională sau voluntariat, motivația deschiderii unei afaceri evaluată prin intermediul unei scrisori de intenție în care se vor menționa ideea de afacere, disponibilitatea și dorința de deschidere a acesteia.

Mai multe detalii regăsiți în secțiunea dedicată http://www.startlaantreprenoriat.ro/inscriere/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *