ANUNȚ pentru beneficiarii care au încheiat perioada de sustenabilitate

În săptămânile care urmează, veți fi invitat la evenimentele de networking organizate în cadrul proiectului, în scopul promovării afacerilor finanțate prin subvențiile acordate.

Cu acest prilej dorim să vă reamintim câteva obligații ce vă revin în perioada de durabilitate, respectiv în perioada de 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul Contractului de finanțare, potrivit Contractului de subvenție încheiat cu ADRA Romania, în calitate de administrator al schemei de antreprenoriat.

Astfel, potrivit art. 6 B lit. j) din Contract, va trebui să mențineți destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 105478.

În acest scop, întreprinderea pe care ați înființat-o va trebui să rămână activă pe toată perioada menționată și să nu vândă/închiriere/gajeze bunurile achiziționate prin proiect.

Dovada respectării acestei prevederi se va face prin transmiterea anuală pe adresa ADRA Romania, în atenția d-lui director, a unui certificat constatator emis de ONRC, însoțit de Registrul mijloacelor fixe și Lista obiectelor de inventar, documente ce vor fi semnate de către administratorul firmei.

De asemenea, potrivit prevederilor lit. g) și k) din cadrul aceluiași articol, sunteți obligat la păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de minimis în baza contractului de subvenție, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data primirii ultimei tranșe; această evidență va include informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis. În mod corespunzător, veți proceda la arhivarea și păstrarea documentelor conform legislației în vigoare.

Orice modificări în structura beneficiarului schemei de ajutor de minimis, precum şi în privinţa statutului juridic sau alte modificări de natură a afecta executarea obligaţiilor din Contractul de subvenție vor fi aduse la cunoştinţa administratorului schemei de minimis în maximum 24 de ore de la producerea acestora (art. 10 alin. (4) din Contract).

Vă invităm să urmăriți în continuare anunțurile din cadrul site-ului www.startlaantreprenoriat.ro. Alte informații veți primi pe mail, prin intermediul managerului de proiect și al experților de monitorizare.

Echipa ADRA Romania

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *