ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PRACTICĂ

Agentia Adventista pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor – ADRA România, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociatia Centrul Metropolitan de Resurse Umane Crum implementează proiectului “Start la antreprenoriat, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritară 3, Operațiunea 3.7, contract POCU/82/3/7/cod SMIS 105478, perioada de derulare a proiectului fiind de 36 de luni.Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării a 74 de persoane prin înființarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Vest.

Până în prezent a fost derulată o serie de activități ce a avut ca scop creşterea gradului de interes și conştientizare a publicului larg cu privire la oportunităţile antreprenoriale existente la nivelul Regiunii de Sud-Vest, dezvoltarea și stimularea competenţelor antreprenoriale  printr-un program de formare profesională pentru 300 de beneficiari, dar și organizarea unui concurs în cadrul căruia au fost selectate 37 de planuri de afaceri în vederea înființării acestora.

Cele 37 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis, vor efectua, obligatoriu, câte un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcţionale, a cărei activitate economică face parte din aceeaşi grupă CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat.

Astfel, prin Subactivitatea proiectului  ”2.5 Efectuarea de stagii de practică” a proiectului Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România  împreună cu Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane Crum invită reprezentanţii întreprinderilor interesați de a participa în cadrul acestei activități prin transmiterea unui ACORD DE PRINCIPIU pentru desfășurarea stagiului de practică  (Anexa 1), și o copie a Certificatului Unic de Înregistrare/ extras ONRC.

Stagiul va avea o durată de 40 de ore şi se va desfăşura la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate, în perioada 08.01.2019 – 14.01.2019 pe adresa de e-mail: asociatiacrum@gmail.com.

Stagiul va permite stagiarilor folosirea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul programului de formare într-un cadru profesional, iar interacţiunea cu un mentor va facilita deprinderea de aptitudini manageriale şi de gestionare a afacerilor.

Întreprinderile vor fi selectate pe principiul primul venit, primul servit. Fiecare firmă va desemna un mentor per stagiar care se va ocupa cu coordonarea şi monitorizarea acestuia. Mentorul va fi bugetat prin proiect, de asemenea,  se va încheia un acord de colaborare de către solicitant şi firme ce va stipula termenii colaborării.

Având în vedere activitatea economică a planurilor de afaceri selectate și localizarea stagiarilor, invităm întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN și au sediul social/punctele de lucru în într-unul dintre județele vizate prezentate în lista de mai jos să-și manifeste interesul de participare în cadrul proiectului “Start la antreprenoriat”:

  • DOLJ– Grupe de coduri CAEN:  103, 139, 181, 310, 324, 432, 452, 479, 561,  731, 741, 742, 851, 862, 889, 931, 960;
  • GORJ – Grupe de coduri CAEN: 799, 862, 869, 889;
  • OLT– Grupe de coduri CAEN: 562, 960;
  • MEHEDINȚI – Grupe de coduri CAEN: 107, 592, 960;
  • VALCEA – Grupe de coduri CAEN: 181, 552, 855, 869, 889, 931;

 

Drepturile și obligațiile parților sunt prezentate în cadrul Anexei 2 – Acord de colaborare privind efectuarea stagiului de practică.

Raport stagiu de practică (Anexa B).

Vă mulțumim!

 

Persoane de contact:

 

Solicitant/Lider de proiect

Agentia Adventista pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor – ADRA România

Dan Constantinescu – Manger proiect

Email: dan.constantinescu@adra.ro

 

Partener

Asociatia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM

Calota Sabina – Coordonator mentorat

E-mail: asociatiacrum@gmail.com

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *